Privacy Verklaring

Privacyverklaring Treb Horecalinnen

Je privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met informatie die we over jou te weten komen als je gebruikmaakt van onze dienstverlening op www.trebhorecalinnen.nl

Als je vragen hebt, en wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem contact met ons op.

Datum laatste aanpassing: 23 mei 2018 

 

Verzameling Privacy gegevens

Wanneer je gebruik maakt van ons platform en een vraag stelt of bestelling plaatst moet je je Persoonlijke gegevens opgeven. Daarmee kunnen we je je vraag beantwoorden en bestelling verwerken.

Deze informatie bewaren wij om een volgende bestelling sneller te laten verlopen. Een deel van deze gegevens bewaren wij vanwege de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Wij hebben alleen het recht om persoonsgegevens te verwerken als dit gebaseerd kan worden baseren op minimaal 1 van de 6 AVG-grondslagen. Wij baseren ons recht op de grondslagen ‘toestemming’ en ‘overeenkomst’. Deze luiden als volgt:

Toestemming

Vrijelijk gegeven

U mag iemand niet onder druk zetten om toestemming te geven. Bijvoorbeeld door iemand te benadelen als hij of zij geen toestemming geeft. Let daarbij op machtsverhoudingen: een werknemer kan een vraag van zijn werkgever bijvoorbeeld moeilijk weigeren.

Ondubbelzinnig

Er moet sprake zijn van een duidelijke actieve handeling. Bijvoorbeeld een (digitale) schriftelijke of een mondelinge verklaring. Het moet in elk geval volstrekt helder zijn dát er toestemming is verleend. U mag niet uit gaan van het principe ‘wie zwijgt, stemt toe’. Het gebruik van voor-aangevinkte vakjes is dus niet toegestaan. Een voorbeeld is onze nieuwsbrief: Indien je een bestelling plaatst, kan je aangeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen. Indien je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief zullen wij jouw e-mailadres verwijderen van de lijst van ontvangers.

Geïnformeerd

U moet mensen informeren over:

 1. De identiteit van u als organisatie;
 2. Het doel van elke verwerking waarvoor u toestemming vraagt;
 3. Welke persoonsgegevens u verzamelt en gebruikt;
 4. Het recht dat zij hebben om de toestemming weer in te trekken. U moet de informatie in een toegankelijke vorm aanbieden. Ook moet deze begrijpelijk zijn zodat iemand een weloverwogen keuze kan maken. Dat betekent dat u duidelijke en eenvoudige taal moet gebruiken.

Specifiek

Toestemming moet steeds gelden voor een specifieke verwerking en een specifiek doel. Indien u als organisatie bij de verwerking meerdere doeleinden heeft, dient u de betrokkene hierover te informeren en betrokkene voor elk doel afzonderlijk toestemming te vragen. Het doel mag niet gaandeweg veranderen.

Het moet voor mensen net zo makkelijk zijn om de toestemming weer in te trekken als dat het was om de toestemming te geven. U moet kunnen aantonen dat u geldige toestemming heeft verkregen.

Overeenkomst

Soms heeft u toestemming nodig

Let op dat u geen persoonsgegevens verwerkt die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering daarvan. Doet u dat wel? Dan moet u daarvoor rechtsgeldige toestemming of een andere grondslag hebben.

Voorbeeld: als u online een product verkoopt, moet u adresgegevens verwerken om het product bij iemand te kunnen bezorgen. Wilt u de persoonsgegevens daarnaast ook nog gebruiken om het koopgedrag van iemand te analyseren? Dan moet u hiervoor rechtsgeldige toestemming hebben van de betrokken persoon.

Verantwoordingsplicht

Zijn de persoonsgegevens echt noodzakelijk voor de naleving van de overeenkomst met ieder betrokken individu? Zorg ervoor dat u goed kunt onderbouwen dat u zich op deze grondslag mag baseren. Onder de AVG heeft u namelijk een verantwoordingsplicht.

Partijen

Wij geven je persoonsgegevens aan andere bedrijven of instanties als dat nodig is voor onze dienstverlening of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. De partijen die wij nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst zijn:

 • Onze ICT- en betaaldienstverleners
 • Administratieve dienstverleners
 • Verzenders van pakketten
 • (API-) Partners
 • Belastingdienst
 • Overige overheidsinstelling die daar recht op hebben

Persoonsgegevens kunnen door ons aan bevoegde instanties worden verstrekt, als de wet zegt dat dit moet. Een voorbeeld is dat bij een vermoeden van fraude aangifte bij de politie kan worden gedaan.

Overig

Hiernaast kunnen wij het persoonsgegeven e-mailadres gebruiken om te adverteren bij platforms zoals Facebook, Google, Marktplaats en soortgelijke bedrijven. Het advertentieplatform gebruikt de gegevens puur en alleen om advertenties te kunnen richten aan een vergelijkbare doelgroep.

Het advertentieplatform mag de gegevens uitsluitend ten behoeve van ons en onze advertentiecampagne gebruiken en dus niet voor eigen doeleinden inzetten. Het gebruik van jouw gegevens voor dit doel is gegrond op het gerechtvaardigde belang dat wij hebben bij het inzetten van dit soort marketinginstrumenten. Indien je bezwaar hebt tegen dit gebruik, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens.

Persoonsgegevens

Gebaseerd op de hiervoor genoemde grondslagen verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Contactpersoon
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Afleveradres

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. In nauwe samenwerking met de beheerder van onze systemen passen wij de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Wij als bedrijf, houden ons aan het concept privacy by default. Dit houdt in dat wij technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat wij, als standaard, alléén persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel.

Meldplicht datalekken

Op 1 januari 2016 gaat de meldplicht datalekken in. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) onverwijld een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En in een aantal gevallen moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Je hebt het recht om:

 • Uitleg te krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • Inzage te krijgen in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • Het laten corrigeren van fouten
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Toestemming die je hebt gegeven in te trekken
 • Bezwaar te maken tegen een bepaald gebruik 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij de privacyverklaring aanpassen. Let altijd op de datum van de privacyverklaring en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen ingrijpende wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onder deze verklaring.

Opmerkingen of klachten?

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar jij gevestigd bent.

Contactgegevens

Treb Horecalinnen

Aristoteleslaan 123

1277 AR Huizen – Nederland

             

Verantwoordelijk voor alle informatie: Treb Consultancy BV, vertegenwoordigt door Dhr. H. van Wingerden, Directeur

 

info@trebhorecalinnen.nl

© 2012 - 2024 Restaurant en Hotel Textiel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel